Velg fagområde:
 
> Arverett
> Bolig/husleie
> Borettslag
> Dyrehold
> Ekspropriasjon
> Erstatning
> Familierett
> Forbrukerrett
> Foreningsrett
> Forsikring
> Friluftsliv
> Helse/sosialret..
> IKT/internett
> Jakt og våpen
> Naborett
Neste
 
Finn din advokat
 
Få tilbud
 
  § Fagområde: Dyrehold

Hunder og båndtvang

Fra 1. april til 20. august er det båndtvang for alle hunder. Her gis en oversikt over reglene om båndtvang. Bla. hva man kan gjøre med løse hunder i båndtvangstiden, og med hundeeiere som overtrer båndtvangsbestemmelsene.

Utfyll skjema og motta tre tilbud, fra tre forskjellige advokater

Oppdragsbeskrivelse:

Navn:
Evt. firmanavn:
Telefon:
E-mail:
Postnr. & by:
 
 

Av advokat og ansv. red. Jusstorget.no, Carl F. Kjeldsberg

Reglene om hunder og båndtvang fremgår av hundelovens kap 2.

Hovedregelen er at hunder bare kan løpe løs når den følges på forsvarlig måte av eieren eller andre som disponerer hunden.
For at en hund skal følges på forsvarlig måte, må det kreves at den er under fullstendig kontroll av eier/ besitter. Dessverre er det de aller færreste som har slik kontroll over hunden sin.

I perioden 1. april - 20. august er det båndtvang for alle hunder.
I dette tidsrommet skal hunden holdes i bånd, forsvarlig inngjerdet eller innestengt, uavhengig av om eier/ besitter har kontroll over hunden eller ikke. 
Dyrelivet er ekstra sårbart i denne tiden. Selv den mest uskyldig utseende skjødehund får vekket til live nedarvede jakt- og drapsinstinkter når den ser en ennå ikke flygedyktig fugleunge på bakken.
Båndtvangen gjelder i både inn- og utmark.

Det er gjort unntak fra båndtvangen for hunder som brukes i reindrift, gjeterhunder, og hunder som brukes i eller trenes opp til aktiv politi-, toll- og redningstjeneste.

Den enkelte kommune kan etter hundeloven § 6 vedta forskrifter som bestemmer at hunder skal holdes i bånd utover båndtvangstiden i tilknytning til boligområder, handleområder, i parker, beiteoråder, rekreasjonsområder mv.
Båndtvangstiden kan også utvides under ekstraordinære forhold  for å beskytte viltet i et område, f.eks. når det er mye snø. Er du i tvil, så sjekk med kommunen du oppholder deg i.

Dressurområde, førerhunder mm.
Den enkelte kommune kan med tillatelse fra grunneier legge ut bestemte områder som såkalte "dressurområder". Her kan hundene fritt gå løs, uavhengig av båndtvangreglene dersom hundene ellers følges  på forsvarlig måte. Et eksempel på dette er Hundejordet i Frognerparken i Oslo, som også er omhandlet i TV-serien "Hundehjørnet" som gikk for en stund siden.
Den enkelte kommune kan gi dispensasjoner fra båndtvangen for avgrensede formål og områder. F.eks. for dressurkurs og jaktprøver.
Kommunene kan videre gi dispensasjon fra båndtvangen for særlige bruksformål. Dette gjelder f.eks. førerhunder og hjelpehunder for funksjonshemmede.

Hva kan skje dersom hunder påtreffes løse?
Løse hunder i båndtvangstiden kan fanges inn av hvem som helst.

Utenfor båndtvangstiden kan løshunder (hunder som ikke føres på forsvarlig måte) fanges inn av politi, grunneier, jakt- eller fangstberettigete, eller representanter for disse. F.eks. oppsynsmenn.

Hunder som fanges inn skal stelles på forsvarlig måte og snarest leveres til politiet, som kontakter eier og tar vare på hunden på eiers regning til eieren henter den. Blir hunden ikke hentet, blir den i de fleste tilfeller forsøkt omplassert. I verste fall må hunden avlives.

Dersom en løs hund angriper mennesker eller dyr, er det egne regler som gjelder. Mer informasjon finner du i artikkelen "Hundehold - nøds- og faresituasjoner".

Straff
Hundeeiere som overtrer båndtvangsbestemmelsene kan straffes med bøter og fengsel inntil 1 måned, jfr. hundeloven § 28 . Offentlig påtale skjer bare når det finnes påkrevd av allmenne hensyn. Dette innebærer at det er politiet/ påtalemyndigheten som avgjør om det skal reises straffesak mot hundeeieren.

Publisert 30.03.05.
Oppdatert 30.03.10.

Oversikt over båndtvangsreglene; tider, steder, unntak, hva som kan gjøres med løse hunder, og hva slags sanksjonsmuligheter som finnes overfor hundeeier ved brudd på båndtvangen. 
Artikkelarkiv:
Hold av katt i leilighet - særlig om utekatt»
Hundehold - generelle regler»
Hundehold - nøds- og faresituasjoner»
Hunder og båndtvang»
Kjæledyr i leiligheter»
Objektivt ansvar for dyreeiere»
Vis alle artikler innen "PRIVATJUSS" >
Tilpasset søk

« Tilbake Bookmark and Share  

Copyright © Jusstorget.no/ Back Office Partner AS. All rights reserved.
Betingelser for bruk av nettstedet (disclaimer) / personvern
.